SEO slovensky

Ako pracujem?

Prípadová štúdia Petit Press

SEO pre SME.sk, Reality.sme.sk, Zlavy.sme.sk a ďalšie projekty.

Projekty vydavateľstva Petit Press navštívi približne dva milióny používateľov mesačne.

Zadanie

Zadanie znelo: Chceme, aby bol obsah, ktorý vytvárame na internete, čo najdostupnejší našim čitateľom.

Cieľom SEO pre spravodajstvo je zvyšovanie návštevnosti, predovšetkým akvizícia nových používateľov. Úspešnosť e-commerce projektov závisí od nárastu počtu objednávok.

Petit Press, SME logo

Ako sme začali?

Stretli sme sa so zadávateľom a podrobne prebrali ciele, aktuálny stav a možné cesty, kadiaľ sa vybrať. Od začiatku sme teda mali na stole vyložené všetky karty a vedeli, ako s nimi budeme hrať.

Na jednu loď

Kvalitné SEO vychádza z dobre navrhnutého webu (ekosystému webov) a koncepčného uvažovania v rámci marketingovej komunikácie. A tiež zo skvelo zohraného tímu, kde každý vníma svoju úlohu.

Oboje zaistili školenia pripravené na mieru. Projektoví manažéri a programátori tak získali väčší vhľad a istotu vo vnímaní SEO.

Hodnotenie prínosu školenia

Graf prínosu školenia - Veľmi prínosné 45%, skôr prínosné 55%.

Princípy, procesy, postupy

Aby sa chuť do zmien, ktorú školenie vyvolalo, čo najlepšie odrazila na celom projekte, nastavili sme jasné procesy.

SEO checklist

Súhrn kontrolných bodov, ktoré je potrebné počas redizajnu alebo po spustení nového webu skontrolovať.

SEO stratégia

Pre Petit Press bola veľmi špecifická. Vydavateľstvo vlastní väčšie množstvo webov, ktoré sa môžu navzájom podporovať.

Popritom musia efektívne propagovať ďalšie projekty a byť neustále prívetivé pre používateľov.

Nastavenie Google Analytics

SEO je celkom dobre a jednoducho merateľné. Aspoň v prípade, že meranie správne nastavíte.

Dobrá analýza - polovica úspechu

SEO často zasahuje do štruktúry webu, obsahu, do technických detailov a ovplyvňuje aj komunikáciu navonok. Zmeny môžu byť mierne alebo razantné. Ich správnosť vždy stojí na vstupných analýzach.

Technická SEO analýza

Odhaľuje nedostatky, ktoré bránia vyhľadávačom nájsť a správne vyhodnotiť obsah na webe a obsahuje odporúčania, čo s nedostatkami robiť a s akou prioritou.

Po realizácii navrhnutých krokov, je výsledkom web, ktorý nehádže vyhľadávačom polená pod nohy a realizované SEO aktivity majú maximálny možný efekt.

Analýza kľúčových slov

Analýza pomôže zistiť, aké informácie sú dôležité pre používateľov a ako, prípadne ako často, ich používatelia hľadajú.

Súčasťou odporúčaní môže byť odhad toho, čo zapracovanie kľúčových slov prinesie. Analýza sama občas býva základom pre návrh informačnej architektúry webu a slúži pre prácu s nadpismi a titulkami.

Stratégia link buildingu

Vďaka stratégii link buildingu nachádzame cesty k získavaniu hodnotných spätných odkazov. Stratégia pomáha projekt podporovať tiež na ďalších úrovniach marketingu a podnikania.

Ukážky analýz

Ukážka technickej SEO analýzy

Ukážka problému v technickej SEO analýze.

Ukázka analýzy kľúčových slov

Ukážka z analýzy kľúčových slov.

Realizácia, vyhodnocovanie

Analýzy a stratégie sú základom pre prácu všetkých členov tímu. Uvedomujú si priority a dôležitosť jednotlivých krokov. Vďaka tomu majú často na mesiace dopredu danú agendu svojich činností, upravenú na základe časových i rozpočtových možností.

Vždy majú chrbát krytý svojim SEO konzultantom a vždy tiež vedia, prečo danú aktivitu robia a ako ju vyhodnocovať a určovať jej úspešnosť. SEO je nikdy nekončiaci kolobeh činností. Len tak môže byť úspešné.

Priebeh prác na SEO - výber aktivít - plán práce - realizácia - vyhodnotenie

Priebeh prác na SEO.

Rád pracujem s menšími firmami a podnikateľmi.

Najskôr sa pochopíme

Aby som vedel pomôcť, musím pochopiť cieľovú skupinu i zámery svojho klienta. Ciele webu. Súčasné marketingové aktivity a plány do budúcna.

Vďaka tomu zistím, či je SEO vhodným prostriedkom pre získavanie nových návštevníkov a potenciálnych klientov.

Očakávanie - cieľová skupina - ciele webu - plány

Položíme základy

Definujem úpravy, ktoré bude potrebné zrealizovať, aby si váš web zaslúžil lepšie umiestnenie než jeho konkurencia. Vyriešim popritom niekoľko základných otázok:

  • Analyzujem, či vyhľadávače dokážu stránky webu spracovať a či im nestojí v ceste nejaká bariéra.
  • Overím, či obsah a webe zákazníci vyhľadávajú a pomôžem s cielením na ďalšie frázy.
  • Zistím, či web plní požiadavky svojich návštevníkov a či ich dokáže premeniť na zákazníkov.
  • Nastavím nástroje, ktoré zmerajú účinnosť jednotlivých SEO krokov a efektivitu webovej prezentácie.

Presviedčame vyhľadávače

Vyhľadávače uprednostňujú weby, ktoré sú na internete populárne. Také, čo sú odporúčané inými webmi a majú hodnotné spätné odkazy (nie zrovna z pofidérnych katalógov).

Aby sa to udialo, vytvoríme spolu SEO a link buildingovú stratégiu, plán práce. S jej plnením vám pomôžem, budem konzultovať jej kroky. Ale veľká časť práce bude na vás samotných.

Ste to vy, kto musí presvedčiť vyhľadávače o svojej odbornosti a kvalite svojich služieb a produktov. A tiež o tom, že si zaslúžite top pozície.

Áno, rozumiete správne. S Googlom je to podobné, ako s reálnymi ľuďmi.

Hodnotíme výsledky

Budem vás neustále informovať o tom, čo sa s projektom deje a na čom pracujem. Budete mať prehľad o vývoji návštevnosti a počte objednávok.

Výsledkov sa nebojím. Teším sa na ne.

Máte záujem o spoluprácu?

Chcem ponuku na mieru

Presunúť hore